Home » Drönare (Page 2)

Category Archives: Drönare

Drönare och privatliv – vill vi ha kameror över oss alltid?

Det är lätt att fångas av alla möjligheter som allt mer avancerade drönare erbjuder. Som tagits upp i tidigare inlägg kan de hjälpa till med trafikolyckor och trafikflöden (länk), liksom med situationer där det kan finnas hälsovådlig last (länk) och många andra olika situationer, Men en artikel i Los Angeles Times (länk nedan) tar upp den svåra frågan om hur våra privatliv kan påverkas mär det finns allt fler drönare, de allra flesta med kameror, över våra huvuden.

Artikeln konstaterar att efter månader av debatt har ett stort program för test av drönare för polisen i Los Angeles godkänts. Fördelarna med användning av drönare för polisarbete har tagits upp i denne debatt, som till exempel att kunna övervaka områden, följa någon på flykt och minska risken att utsätta poliser för fara genom att se över en situation med drönare först.

Protesterna har ändå varit många, med rädslan för vad ökad övervakning av medborgare kan leda till som den grundläggande orsaken till oro och protester. Det är nog svårt att föreställa sig att ökad övervakning förr eller senare inte skulle leda till någon form av intrång på privatlivet hos medborgare. För att försöka lugna oron har ansiktsigenkänning och vapen på desssa drönare i Los Angeles förbjudits. Att detta är en möjlig utveckling för framtiden är dock nog för att känna oro inför utvecklingen framöver.

Det är oerhört svårt att veta vad man ska tänka och tycka om en fråga som denna. Vem kan vara emot att använda en drönare för att lokalisera en terrorist eller mördare som håller sig gömd? Å andra sidan, vem kan läsa om drönare som framöver kan komma att ha ansiktsigenkänning och vapen utan att tänka på Terminatorfilmerna och andra filmer där maskinerna tagit över? Hur gränserna ska dras för nytta idag mot framtida övertramp och hot är en nästan omöjlig avvägning. Om inte gränsen dras nu, var ska den dras i framtiden? Kommer det då att vara möjligt att dra en gräns, eller har vi redan vant oss vid det som tidigare var otänkbart?

Som helhet visar detta att ingen fråga, inte ens om teknik som verkar relativt praktisk och oskyldig, undkommer djupare tankar kring hur den påverkar oss som individer, grupp och samhälle. När du drönare visar sig vara användbara och värdefulla på allt fler områden är det viktigt att också fundera på möjliga oönskade konsekvenser av deras ökande användning.

Länk till artikel:
LAPD becomes nation’s largest police department to test drones after oversight panel signs off on controversial program

Drönare hjälper till med trafikolyckor

I ännu en rapport om enkel och praktisk användning av drönare handar det idag om hur trafikpolisen Washington State Patrol i USA använder drönare för att hantera trafikolyckor och de svåra situationer som uppstår i samband med dem. Det är den den lokala tevestationen King5 som rapporterar om detta (länk nedan).

Vad det går ut på är att med drönare så kan polis och räddningstjänst snabbt få en uppfattning om var en inrapporterad trafikolycka inträffat, hur omfattande den är och vilken typ av insats som krävs för att hantera situationen. Användning av drönare har lett till att olyckor som normalt stoppat trafik i många timmar kunnat hanteras betydligt snabbare.

Samma användning av drönare är planerad eller redan påbörjad på flera andra platser i världen, t.ex. i Kina – se bild ovan (länk), Indien (länk), Dubai (länk) och Iran (länk).

I artikeln påpekas också att tillståndet för att använda drönare omfattar endast flygning över olyckor och inte flygning även enskilda personer. Detta påminner om de gränser som är viktiga att komma ihåg och hantera när det handlar om användning av drönare och risken för intrång i människor privatliv. Just denna aspekt har lett till omfattande diskussioner om användning av drönare på flera håll, något jag återkommer till i ett senare inlägg.

Länk till artikel:
WSP says drones helping ease backups

Drönare i praktisk användning i Kanada

Det blir lätt flygbolagsfokuserat här på bloggen och portalen, dels eftersom det är den del av flygindustrin som de flesta kommer i kontakt med, men även för att TFHS utbildar piloter åt flygbolag. Flygindustrin är dock så mycket mer och TFHS vill vara så mycket mer för flygnindustrin och med den nya drönaroperatörsutbildningen på TFHS så finns det anledning att ta upp mer om drönare, såVäl som om andra delar av industrin (och gästskribenter med intresse av dessa andra delar är hjärtligt välkomna!).

I detta fall fann jag det intressant med ett konkret exempel på praktisk användning av drönare just nu, i motsats till de många artiklar om allt som drönare ska göra i en nära framtid. Det handlar om hur brand- och räddningstjänst i Halifax i Kanada använt drönare för att undersöka en lastbil som mystiskt lämnats vid en större väg. Artikeln om detta är från det kanadensiska statliga nyhets- och telebolaget CBC (länk nedan).

Med tanke på terrorhot och andra möjliga risker valde man att använda drönare för att undersöka den övergivna lastbilen, innan man senare tog hand om innehållet i den. Innehållet var vid tidpunkten för artikeln okänt och det visade sig senare att lastbilens förare drabbats av en medicinsk situation som krävde att han kom till sjukhus så snabbt som möjligt, därav den övergivna lastbilen.

I artikeln kommenteras att brand- och räddningstjänsten köpt in två drönare tidigare i år och att i situationer som denna med lastbilen kan dessa drönare rädda liv genom att man inte behöver skicka in personal i situationer som kan vara farliga. Drönarna är utrustade med värmekänsliga kameror och har även använts för att leta efter saknade personer.

Detta är ett litet och enkelt exempel på vad drönare kan göra och deras användning kommer säkert bara att öka allt eftersom all olika möjligheter till användning blir klarare med erfarenhet. Det är inte svårt att tänka sig att drönare kan användas till att få översikt på bränder, ge bilder till ledning av situationer de inte ser (högt upp på byggnader, blockerade utrymmen etc.) och i en mängd andra situationer.

Bloggen tar gärna emot tips på nyheter om drönare och deras användning, tips som liksom denna artikel, kan ge enkla exempel på hur de kan användas praktiskt.

Länk till artikel:
Halifax Fire calls in drones to survey truck with potentially dangerous content

Tre saker att hantera med drönare för leveranser

Intresset och entusiasmen för möjligheten att anvämda drönare för transporter är stor och det skrivs en hel del om detta, så även här på bloggen (t.ex. nyligen om nya regler i Kanada – länk), där till och med drönare för persontransporter tagits upp (börjar i sommar, se länk). Mindre har nog skrivits om möjliga problem med drönaere, om än att risken för flygplanakollisioner tagits upp (även här på bloggen – länk och länk).

I ett inlägg på en ”Drone Law Blog” (länk) på en webbsida tillhörande advokatfirman Rupprecht Law finns det mer att läsa om detta – och om allt annat som har att göra med lagliga aspekter på drönarverksamhet (om än i en amerikansk kontext). Det hela är kanske inte helt lättläst men ger ett påläst och reflekterat intryck. Inlägget fokuserar på drönare för leveranser av olika produkter och de eventuella problem som kan finnas med detta. Även om detta är en liten del av drönarmarknaden så har den fått stor uppmärksamhet och många väntar med spänning på den dag då de kan få pizza, bildelar, medicin och andra saker de vill köpa lämnade i eller vid hemmet med hjälp av drönare.

Intrång i privatliv och integritet anses inte vara ett större problem eftersom de som beställt något ju vill att drönaren ska komma till deras hem. Det kan också bli så att det kommer att finnas upphämtningsställen för drönarleveranser, på samma sätt som paket hämtas hos en livsmedelsaffär. Vad det gäller var drönarna ska ta vägen så kan det komme att finnas dockningsstationer för drönare, t.ex. på mobilmaster.

Ett av de tre problem som tas upp är kopplat till amerikansk lagstiftning, som kräver att drönaren ska användas endast i ”line of sight”, d.v.s drönarpiloten ska kunna se drönaren medan den används. Det sätter stopp för leveranser på mer än korta avstånd. Samma lag hindrar transporter över delstatsgränser, att en drönarpilot kontrollerar mer än en drönare i taget samt har en hel del andra restriktioner som i praktiken gör de leveranser som det talats om närmast omöjliga.

Det finns dock en tilläggslag som skulle kunna ge vissa undantag för den ovan beskrivna lagen, men från denna har det hittills aldrig beviljats något undantag för drönarflygning bortom line of sight. Samtliga undantag som har medgivits har krävt en certifierad drönarpilot samt att drönaren är minst 500 fot iväg från personer och egendom – vilket gör det svårt att leverera något till någon.

En slutlig utmaning är att olika beslutande nivåer inom ett land kan ha – och har redan idag i vissa länder – olika regler för drönare. I USA handlar det om federal, delatatlig och ”county”, i Sverige och staten, landsting och kommuner. Författaren kallar detta ”death by a thousand papercuts”, d.v.s. död genom massor av administration som t.ex. olika tillstånd, avgifter, kontroller o.s.v.

Att det kommer att flygas låt fler drönare är nog tveklöst, men denna artikel tar upp en del aspekter som är värda att tänka på mitt i drönaroptimismen. Det kan dröja ett tag innan pizzan kommer flygande, en reservdel till bilen lämnas vid garaget och medicinen släpps av på balkongen.

Länk till artikel:
Amazon Drone Delivery – 3 Major Legal Problems with Amazon Prime Air

Kanada tar itu med drönare … men vad är rätt väg framåt?

Drönare och drönarsäkerhet är ett ämne som tagits upp tidigare här på bloggen (här – notera även länken nedan om att den beskrivna händelsen var felaktigt rapporterad). Det är också ett ämne som jag kommer att försöka ta upp mer, dels för att det är ett växande område (både avseende omfattning av verksamhet och betydelse för flygsäkerhet) men även för att TFHS kommer att starta drönarutbildning senare i år. (Om någon missat detta går det att lösa mer här.)

Kanada har bestämt sig för att ta itu med de risker som drönare kan medföra och inför nya begränsningar för deras användning. Enligt Transport Canada har antalet incidenter med obehöriga drönare (”rogue drone incidents”) gått från 41 till 148 mellan 2014 och 2016. Man har nu satt en tillfällig regel på plats medan man tar fram ett regelverk för drönare. Det är inte klart från artikeln på AIN Online (länk nedan) exakt vad begränsningarna går ut på, men brott mot dem kan straffas med böter på upp till 30 000 kanadensiska dollar.

Som gensvar på detta har en organisation för tillverkare av drönare meddelat att detta kommer att påverka innovation negativt och att det inte finns ett enda fall av en bekräftad kollision mellan en drönare och ett ”traditionellt” flygplan. (Detta må vara sant men beror också delvis på att flygplatser stängts ned när drönare flugit in på dem.) Organisationen hävdar också att de nya bestämmelserna kommer att drabba ansvarsfulla drönarpiloter och inte de oansvariga som redan bryter mot existerande regler.

Det är inte helt lätt att veta hur man ska se på detta. Det är sant att det inte skett några betydande olyckor eller ens kollisioner än så länge (trots rapporter om detta som visat sig vara felaktiga, även på denna blogg, se här). Men med de händelser som redan skett skulle det vara oansvarigt att inte reagera och istället vänta på att något ska inträffa. Frågan är dock vad som är rimliga åtgärder och vad som kan vara överreaktioner. Det kommer säkert att ta tag innan olika risker och intressen hittat en rimlig balans i denna fråga.

Länk till artikel:
Transport Canada Starts Regulating Recreational Drones

Flygande taxi, inte i framtiden utan i sommar!

I tidigare inlägg har ämnet individuell flygande transport tagits upp, liksom Ubers intresse av att utveckla detta (länk, länk). Detta ämne har varit intressant sedan Ikaros dagar och början av drömmen om att flyga. Trots att teknologin funnits där så har det annat än för enstaka uppvisningar förblivit planer för framtiden. Men nu är det kanske ändå dags och det händer – och det i den stad där jag bor och lever i just nu.

Runt om i all världens media har de senaste dagarna funnits nyheten om att Dubai kommer att ha flygande taxi från i sommar. Brittiska Telegraph är en av de som tagit upp detta (länk nedan). Fordonet som ska användas är kinesisktillverkade Ehang 184 (bild ovan och nedan), men det är enligt uppgifter bara ett av flera fordon som redan provats i luften över Dubai (något jag helt missat, jag måste titta upp oftare). Ehang 184 är en drönare som kan transportera en passagerare (och kanske en väska) på en drygt 20 minuter lång flygtur.

Detta elektriska fordon har redan testats i Las Vegas, där man också har planer för dess användning. I Dubai är det dess Road and Transport Authoruty (RTA) som avser driva den flygande taxiverksamheten (de driver redan idag all taxiverksamhet på marken i staden). Ehang 184 kan flyga sträckor upp till 50 km i hastigheter upp till över 100 km/h. Passageraren använder en app för att beställa sin luftburna taxi, hoppar in och fordonet flyger sedan på några hundra meters höjd över en serie av landningsplatser till destinationen. Fordonet kommer att kontrolleras via 4G internet utan att passageraren gör något. För säkerhet finns funktioner som gör att fordonet kommer att landa på närmaste säkra plats vid någon form av tekniskt fel. (Just om detta finns en hel del frågor att ta upp, men jag hoppas återkomma till dessa.)

Man kan väl tillägga att priset för denna transporttjänst inte har avslöjats än. Jag är ganska säker på att jag fortfarande kommer att stå och titta längs vägen snarare än uppåt när jag väntar på en taxi. Det kommer dock att vara spännande att titta upp för att få se de små flygande taxifarkosterna uppe i luften. Jag hoppas också kunna förmedla berättelser om hur det är att flyga med detta fordon, så snart någon kan berätta om det för mig. Med tanke på att fordonet avser introduceras i juli så hoppas jag att det har luftkonditionering så att den straxt under femtiogradiga värmen inte förstör upplevelsen.

Länk till artikel:
Self-flying taxi to transport passengers in Dubai

Rätt ska vara rätt – rapport om kollision med drönare var felaktig

I ett tidigare inlägg skrev jag om drönare och de ökande riskerna med dessa för flygsäkerhet (länk). I det stora hela var detta relevant avseende frågan om drönare och den ökande risken för kollisioner mellan dem och flygplan, men den kollision med en drönare som beskrevs i inlägget har visat sig vara en felrapportering enligt Aviation Safety Network (länk nedan).

Det var i början av januari som det rapporterades att en Boeing 737 från Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) hade haft en trolig kollision med en drönare. Dock hat det visat sig att det var ett strukturellt fel på radomen som orsakade ljudet av en smäll och skadan på radomen. Man tror nu att radomen gick sönder på grund av felaktiga tidigare reparationer.

Detta är inte den första felrapporteringen om en kollision mellan ett passagerarflygplan och en drönare. I april 2016 rapporterades om att en British Airways Airbus 320 kolliderat med en drönare vid Heathrow, men även denna rapportering visade sig var fel enligt The Guardian (se länk nedan).

Detta förändrar inte det att drönarkollisioner med flygplan redan har inträffat eller minskar det stora antal gånger då drönare kommit nära flygplan och de risker som finns med drönare, och som ser ut att öka framöver, kvarstår. Men det visar att det faktum att drönarkollisioner är troliga gör att det finns en risk att andra händelser rapporteras som drönarkollisioner. Detta kan kopplas till mitt blogginlägg för några dagar sedan (länk) om risken med att skriva om händelser som inte är utredda.

Som avslutande kommentar kan jag säga att jag alltid kommer att uppskatta kommentarer från läsare och kommer alltid att vara redo att rätta det jag skrivit om så behövs. (Dessbättre i detta fall så hann jag först med att följa upp och rätta.)

Länk till text:
ASN Wikibase Occurrence # 192598
Heathrow plane strike ‘not a drone incident’

Mer om drönare och flygplan – kommentar som blev till gästinlägg av Anders Ellerstrand

Jag jobbade i ett par Eurocontrol-arbetsgrupper för drygt tio år sedan och minns att en av deltagarna var engagerad i en annan arbetsgrupp som tittade just på ”drönare”. Sedan dess har tekniken och möjligheterna utvecklats betydligt snabbare än myndigheternas kontroll.

Då försvaret började sina tester från före detta flygflottiljen i Karlsborg skedde all verksamhet i avstängd luft – restriktionsområden. För att kunna flyga mellan olika testområden fick man upprätta tillfälliga restriktionsområden som korridorer mellan de mer permanenta.

Idag flygs det regelbundet med stora UAV:er över t.ex. Östersjön. Det sägs att verksamheten är separerad från annan trafik genom höjden – dessa flyger på FL 550 och däromkring. Piloten sitter i södra Europa och har kontakt med flygtrafikledningen såväl via radio som via telefon. Det fungerar men regelverket är inte riktigt välutvecklat ännu.

Amazon är ju en av de ”stora” som jobbar med kommersiell användning av drönare och tänker sig att öka kundnöjdheten genom att korta tiden ”från behov via köp till leverans” med hjälp av dessa (länk). Hur skall myndigheter och system hinna utvecklas för att hantera detta?

Ganska nyligen kom en sida upp på ICAO website som samlar en del information och material som är tänkt att vägleda såväl användare av systemen som de myndigheter som förväntas hantera verksamheten.

Länk till ICAO UAS-sida: ICAO UAS Toolkit

Flygplan och drönares samexistens – en fråga för idag och framåt

Utvecklingen och användningen av drönare har haft en stor tillväxt de senaste åren och detta kommer säkerligen att fortsätta framöver. Vi har dock redan sett incidenter, stora flygplatser stängda och andra händelser som visat att samexistensen mellan flygplan och drönare i luftrummet kommer att vara en av de viktigaste flygsäkerhetsfrågorna under 2017 och därefter. En incident i Afrika för några dagar sedan är ännu ett exempel på detta.

Aviation Herald rapporterar om att den 5 januari träffades en LAM (Linhas Aereas de Mocambique) Boeing 737-700 på inflygning till Tete i Mozambique av en drönare (se länk nedan). Flygplanet var på finalen när besättningen hörde en kraftig smäll, dock följdes den inte av några andra onormala indikationer på instrument eller flygplanets prestanda. Besättningen trodde att de träffats av en fågel och fortsatte flygningen till landning. Efter landningen kunde man konstatera att man träffats av en drönare (se bild nedan och ovan.)

I kommentarsfältet på Aviation Herald förekommer spekulationer om att kollisionen kan ha varit med något annat än en drönare men Aviation Herald är normalt en mycket trovärdig källa så jag väljer att skriva om denna slutsats tills dess det finns annan information. Denna händelse kan ses i ljuset av att det brittiska pilotförbundet BALPA just uttryckt sin oro för drönare efter att 69 incidenter med drönare som kom nära flygplan inträffat under 2016. Detta utgör mer än en fördubbling jämfört med 2015. (Rapporterat av flightglobal.com, se länk nedan.)

Att drönare har en mängd olika nyttiga funktioner i samhället redan och än mer framöver, liksom för fritid och nöje, kommer inte att förändras. Vad som krävs för att få samspelet med resten av flygindustrin att fungera återstår att se. Just nu känns det som ett reaktivt läge, med många varningar men inte lika mycket handling eller ens planer för handling. Frågan är hur allvarliga incidenter med drönare vi kommer att se framöver och om insatser för att minska risken kommer att hinna före en ytterligare ökning av antalet incidenter.

Länk till artiklar:
Incident: LAM B737 at Tete on Jan 5th 2017, collision with a drone
UK pilots urge action over increasing drone encounters

Resultat från EASAs arbetsgrupp avseende drönarkollisioner

image

EASA har under en tid haft en arbetsgrupp igång avseende risken för kollisioner mellan flygplan och drönare. Gruppen har bestått av representanter från EASA, flygindustrin samt andra experter.

De rekommendationer som gruppen har kommit fram till kan sammanfattas så här: utveckla en analytisk modell för drönare så att vad som kan händer vid en kollision kan analyseras i simuleringar, riskbedömningar avseende kollisioner – speciellt avseende batterier, mer forskning avseende kollisioner (åsyftande modeller och simuleringar enligt tidigare).

En översikt av resultaten av arbetet samt slutrapporten finns tillgänglig här: ”Drone Collision” Task Force

Det är lätt att förstå att detta redan är en viktig fråga som bara kommer att bli allt viktigare de närmaste åren.